Chefs Coaching

Ook jouw chef is het waard!

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt, is het duidelijk dat investeren in jouw mensen de oplossing is voor een goed bedrijfsresultaat en tevereden gasten. Iedereen heeft zijn kwaliteiten, capaciteiten, blinde vlekken en zwaktes. Soms is iemand met wat hulp, coaching, ondersteunen en training prima in staat zijn taken naar behoren uit te voeren!

Mijn coaching van jouw chef of keukenteam kan bestaan uit het coachen van het leidinggeven, culinaire training, H.A.C.C.P. training of coaching op persoonlijke ontwikkelpunten van jouw chef. Mijn coaching is altijd persoonlijk, intuïtief en daarmee to the point!

Het gaat mij altijd om werk/koken gerelateerde zaken! Mijn vak en passie is en blijft koken!

Om een goed coachingstraject en trainingstraject af te stemmen, is het natuurlijk nodig om persoonlijk kennis te maken. Na het eerste kennismakingsgesprek weten we of wij bij elkaar passen en maken we afspraken over het vervolg. Voor mij is het heel belangrijk om, nadat wij vastgesteld bij elkaar te passen, om kennis te maken met jouw chef/ keukenteam. Met hem/haar/hun ga ik namelijk aan de slag.

#dooreenchefvooreenchef